Ledelseskonference:
Meningsskabelse, tillid og frihed –
udfordringer i moderne ledelse
Det Danske Ledelsesakademi afholder konference 
1.- 2. december  2014 på Roskilde Universitet 
 
/ruc1.jpg
Konferencen vil omfatte sessioner, hvor førende danske forskere og praktikere vil komme med deres bud på, hvordan begreberne ”mening, frihed og tillid” skal realiseres parallelt med et stigende produktivitets krav.   Også i år er der mulighed for at deltage i forskellige workshops, og som noget nyt også i masterclasses, hvor praktikere operationaliserer viden sammen med en forsker.
Alle danske forskere, rådgivere og ledere med interesse i ledelse opfordres til at komme og lytte til keynotes og oplæg eller selv at bidrage til konferencen. Du kan indsende et oplæg til konferencen indenfor et område der relaterer sig til ”ledelse – meningsskabelse, tillid og frihed”, som du ønsker at diskutere med andre forskere og praktikere. Alle ideer og oplæg er velkomne. For yderligere oplysninger kontakt nedenstående.
 Konferencen afholdes på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde.   /ruc_logo.jpg
 Call for abstracts 2014
Deadline for artikelresumé (abstract) er 20. september 2014.  
Alle artikelresuméer vurderes (reviewes) af et fagligt panel, og forfatterne får besked senest 1. oktober 2014, hvorvidt deres paper er accepteret.
Aflevering af færdige artikler/papers af alle typer er den 15. november 2014.
Konferencen er gratis for alle – dog kan et mindre beløb for konferencemiddagen blive aktuelt.
 
 
 
 
 
Det Danske Ledelsesakademi - Copenhagen Business School - CBS Leadership Lab -
Porcelænshaven 18 B - 2000 Frederiksberg - 3815 4403 - poulfelt@cbs.dk
Sekretariat 2014 - email: DDLA2014@ruc.dk  eller tlf: 4674 3692.