Om Det Danske Ledelsesakademi
 
Det Danske Ledelsesakademi blev stiftet i 2006 som et nyt omdrejningspunkt for dansk ledelsesforskning.
Formålet med Det Danske Ledelsesakademi er at fremme og styrke ledelse som disciplin i et dansk og internationalt perspektiv. Dette skal ske ved at stimulere forskning og undervisning om ledelse, samt at fremme formidlingen af viden inden for ledelsesområdet.

Der er siden stiftelsen i 2006 blevet afholdt årlige konferencer om ledelse.
Inspirationen til stiftelsen af Det Danske Ledelsesakademi kommer fra det anerkendte Amerikanske Academy of Management.
"Det er vores mål, at Det Danske Ledelsesakademi skal udvikle relationer og styrke samspillet mellem interessenter inden for ledelsesområdet".
Flemming Poulfelt, professor og leder af Det Danske Ledelsesakademi.
Formålet med Det Danske Ledelsesakademi er at fremme og styrke ledelse som disciplin i et dansk og internationalt perspektiv gennem at stimulere forskning, undervisning og praksis om ledelse samt at fremme formidlingen af viden inden for ledelsesområdet. I forhold til internationale forskningsorganisationer læner Det Danske Ledelsesakademi sig op ad det amerikanske Academy of Management.
Et dansk interessefællesskab
Selvom udviklingen blandt danske forskere går i retning af deltagelse i flere internationale konferencer og international publicering, ser gruppen bag Det Danske Ledelsesakademi et behov for en fortsat dialog på dansk mellem danske forskere, der har fokus på ledelse og organisation. Dette er blandt andet incitamentet til etableringen af Det Danske Ledelsesakademi. Idéen opstod i forbindelse med den årlige forskningskonference, som blev afholdt i regi af LOK Forskningscenter. Erfaringen var, at det var et godt forum at drøfte ledelsesspørgsmål mellem danske forskere, unge såvel som mere erfarne. Samtidig er perspektivet med Det Danske Ledelsesakademi at skabe et forum, hvor forskere og praktikere kan bringes i spil sammen.
Sekretariat:
Sekretariatet for Det Danske Ledelsesakademi er placeret på Copenhagen Business School og består af:
Professor og prodekan Flemming Poulfelt
Sekretariatetfor 2014 er på RUC: email: DDLA2014@ruc.dk  eller tlf: 4674 3692.

Øvrig organisation:
Organisationen består derudover af:
Professor Poul Rind Christensen, Designskolen Kolding
Professor John P. Ulhøi, Handelshøjskolen Aarhus Universitet
Professor Mette Mønsted Copenhagen Business School
Professor Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School
Professor Jon Sundbo, Roskilde Universitet
Professor Kurt Klaudi Klausen, Syddansk Universitet
Professor Jørgen Gulddahl Rasmussen, Aalborg Universitet
Organisationsdirektør Anne Holm, Region Sjælland
HR-direktør Carsten Søgaard, Region Syddanmark
Afdelingschef Ditte Hughes, Region Midtjylland
HR-direktør Jørgen Schwensen, Region Hovedstaden
Direktør Jan Bendix, Bendix A/S
HR-udviklingschef Mariane Therkelsen, Region Nordjylland
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har bidraget med økonomisk støtte til etablering af Det Danske Ledelsesakademi.