Ledelseskonference: Meningsskabelse, tillid og frihed – udfordringer i moderne ledelse
Det Danske Ledelsesakademis konference 1.-2. december 2014, Roskilde Universitet
Program
 Mandag den 1. december
Kl. 09.30 – 10.00 Kaffe og registrering
Kl. 10.00 – 10.15   Velkomst v. Flemming Poulfelt, Professor, CBS og Margit Neisig, planlægningskomiteen på RUC.
 Kl. 10.15 – 11.15  Keynote 1: Professor Lars Fuglsang & Lektor MSO Søren Jagd, RUC.
                              Forskning i tillidsbaseret ledelse og innovation gennem bricolage – state of the art
 Kl.11.15 – 12.45   Parallelle spor - session 1
Kl. 12.45 – 13.30  Frokost
Kl. 13.30 – 15.00  Parallelle spor – session 2
Kl. 15.00 – 15.15  Kaffepause
Kl. 15.15 – 16.00  Keynote 2: Rektor Hanne Leth Andersen, RUC: Ledelse af lærende mennesker i praksis og teori

Kl. 16.00 – 16.45 To spor:
a) Kompleksteori, meningsdannelse og ledelse
  HR Udviklingschef Kim Lech Fischer, Region Sjælland, fremlægger og diskuterer sin bog: Chefen, snurretoppen og Taylors ketsjer – en kritisk bog om ledelse af bevægelse – i bevægelse                        (Universitypress, 2011)
 Discussant 1: Innovationschef Anne-Mette Digmann, Region Midtjylland
 Discussant 2: Professor Flemming Poulfelt, CBS
 Ordstyrer: Lektor Søren Voxted, SDU
                       
b) Ledelse af frivillige (i lokale: 42.2.10)
   Adjunkt Jesper Schlamovitz, RUC og HR- og administrationschef Hans Christian Nielsen, Roskilde Festival:
   Workshop om ledelse af frivillige.
 
Kl. 16.45–17.45    Universitets-virksomhed samarbejde
                             Universiteternes nye rolle og de problemer, det medfører.
                             Hvad er godt og skidt for forskerne og for virksomhederne?
                             Er klynger den bedste måde at organisere samarbejdet på?
                             Oplæg ved professor Jon Sundbo, RUC
                             Paneldeltagere:
                            Prodekan for videnudveksling Torben Damgaard, SDU
                            Direktør Jane Wickmann, Teknologisk Institut
                            Servicedirektør Svend Lassen, ABB
                            professor Jon Sundbo, RUC
                            Ordstyrer: Viceinstitutleder Jens Friis Jensen, RUC, CBIT
 
 Kl. 17.45            Velkomstdrink mens vi hører koret: DiVers
Kl. 18.30 – 21.00  Konferencemiddag
 
 
Tirsdag den 2. december
 
Kl. 08.30 – 08.45  Morgenkaffe og Intro
 Kl. 08.45 – 09.30  Keynote 3: Professor MSO Peter Hasle, AAU: Ledelse af organisationens sociale kapital
 Kl. 09.30 – 11.00  Parallelle spor - session 3
Kl. 11.00 – 11.15    Pause
 Kl 11.15 – 12.00 Keynote 4: Adm. Dir. Anette Laigaard, Socialforvaltningen i Københavns Kommune: Tillidsbaseret ledelse i Socialforvaltningen i København
 Kl. 12.00 – 12.30 Afslutning
Kl. 12.30 – 13.15 Frokost